ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดในการให้บริการได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2019 โปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง

เรา MyDoc Pte. Ltd. บริษัทย่อย สาขา กิจการที่ควบคุมและบริษัทในเครือ (“ MyDoc”,“ เรา”,“ ของเรา”,“ พวกเรา”), ยินดีต้อนรับผู้ที่เข้าระบบและ / หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราและสมัครสมาชิก (“ คุณ”,“ ของคุณ ”) ต่อบริการของเรา (รวมถึงการเข้าถึงทุกรูปแบบ – เว็บไซต์ แอป แอปของบุคคลที่สามซึ่งขับเคลื่อนโดยแอป MyDoc เป็นต้น) (“ แพลตฟอร์ม”) เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ (“ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน”) การใช้งานเว็บไซต์ของคุณในรูปแบบใด ๆ ก็ตามจะถือเป็นข้อตกลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของเว็บไซต์คือเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิดริเริ่ม ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของเรา

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ลงนามโดยคุณ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งอาจจำกัดการบังคับใช้หรือผลกระทบ คุณตกลงที่จะไม่คัดค้านความถูกต้องของบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้ในศาลยุติธรรมเนื่องจากหลักฐานเป็นข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. การเข้าถึง / บริการ

โดยการเข้าสู่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน คุณจะได้รับใบอนุญาตที่เพิกถอนได้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ สิทธิ์การเข้าถึงของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณชั่วคราวหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงของคุณอย่างถาวรได้ตลอดเวลาหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานหรือตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยการยินยอมให้คุณเข้าถึงนั้น เราไม่บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้นหรือเพื่อรักษาเว็บไซต์หรือเพื่อรักษาไว้ในรูปแบบปัจจุบันและเราขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงของคุณ คุณยอมรับและเข้าใจว่าเราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปิดเว็บไซต์หรือปฏิเสธการเข้าถึงของคุณ

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งมีอายุมากกว่า 18 ปี เว็บไซต์นี้จะไม่ถูกใช้โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่อาจใช้เว็บไซต์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณที่ควรทำให้แน่ใจว่าการเข้าถึงและใช้บริการบนเว็บไซต์ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่นั้นถูกกฎหมาย เราไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลทางการแพทย์ใด ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุหรือโดยนัย มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลมีให้ “ตามสภาพ” และไม่มีการรับประกันใด ๆ โดยเรา

การเข้าถึงบริการบางอย่างของ MyDoc และเว็บไซต์ของคุณอาจมีให้คุณผ่านประกันสุขภาพหรือแผนผลประโยชน์ของ บริษัท (“ แผนของคุณ”) ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม (“ ผู้สนับสนุนแผน” ของคุณ) MyDoc ร่วมกับแพทย์ที่คุณปรึกษาด้วยผ่าน MyDoc (“ MyDoc Doctors”) และพนักงานของ MyDoc นั้นมีความเป็นอิสระจากและไม่ใช่ ตัวแทน พนักงาน หุ้นส่วนหรือตัวแทนของผู้สนับสนุนแผนของคุณ

โดยการใช้บริการใด ๆ ที่มีให้คุณผ่านแผนของคุณและโดยผู้สนับสนุนแผนของคุณ คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางการแพทย์กับผู้สนับสนุนแผนเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เรียกร้อง และส่งมอบบริการตามแผนของคุณ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเข้าถึงบริการใด ๆ ของMyDoc และเว็บไซต์ของคุณไม่ได้รับประกันโดยแผนของคุณหรือโดยผู้สนับสนุนแผนของคุณ

MyDoc และ MyDoc Doctors ไม่ทราบข้อกำหนดของแผนของคุณและให้คำแนะนำและการอ้างอิงต่าง ๆ อย่างอิสระ ผู้อ้างอิงหรือประกันสุขภาพหรือข้อมูลแผนที่กำหนดโดย MyDoc Doctor ไม่รับประกันว่าการนัดหมายผู้อ้างอิงดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองโดยแผนของคุณหรือว่าข้อมูลการประกันนั้นถูกต้องหรือสะท้อนถึงแผนของคุณและไม่ถือว่าเป็นการอนุมัติล่วงหน้าโดยผู้สนับสนุนแผนของคุณ กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนแผนของคุณเกี่ยวกับคำถามการครอบคลุมใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบริการที่จัดทำโดยแผนของคุณ

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือคำถามเกี่ยวกับแผนของคุณ โปรดดูเอกสารแผนของคุณสำหรับขั้นตอนการร้องเรียนที่คุณควรปฏิบัติตามหรือติดต่อผู้สนับสนุนแผนของคุณ

โดยการใช้เว็บไซต์คุณยอมรับว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้นั้นเป็นความจริงและถูกต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดและนำเสนอโดยสุจริต คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าธุรกิจหรือการขายซ้ำ

MyDoc สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใด ๆ เข้าถึงเว็บไซต์ในกรณีที่บุคคลนั้นใช้บริการบนเว็บไซต์มากเกินไปในความเห็นสมควรของ MyDoc และ / หรือเกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้งานทั่วไป (“ นโยบายการใช้งานที่เป็นธรรม”) หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อ MyDoc Doctor หรือพนักงานหรือตัวแทนของ MyDoc การกระทำที่ไม่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: (i) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือ (ii) ‘การเสียเวลา’ ซึ่งจะรวมถึงการไม่แสดงตัวและการยกเลิก ยกเลิก ในกรณีที่มีการใช้งานมากเกินไป ใช้งานไม่เหมาะสม MyDoc ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณหากเรารู้สึกว่าคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

พวกเรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่านและการเข้าถึงการบริการของ MyDoc หากพวกเรารู้สึกว่าคุณไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำและข้อจำกัดของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

พวกเราเป็นตัวกลางในการให้การบริการเชิงการดูแลสุขภาพกับผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขที่หลากหลายๆบนแพลตฟอร์มนี้ สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการบริการต่างๆได้ถูกแจกแจงดังต่อไปนี้

3a. การบริการเสมือน

เราให้บริการดูแลเสมือนซึ่งประกอบด้วย วิดีโอออนไลน์ เสียง และข้อความคำปรึกษาทางการแพทย์และข้อมูลรวมไปถึงใบสั่งยาและการอ้างอิง

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยตรงจากเราหรือผ่านพันธมิตรของเราเช่น นายจ้าง บริษัท ประกันภัยหรือองค์กรอื่น ๆ ที่ให้การเข้าถึงเว็บไซต์แก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ

ข้อกำหนดเฉพาะที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ซึ่งเสริมด้วยข้อกำหนดใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในการปรับใช้ผ่านคู่ค้า (“ ข้อกำหนดของพันธมิตร”) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของพันธมิตรและข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่า

เราปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์สำหรับการให้บริการฉุกเฉินใด ๆ หรือการดูแลสำหรับเงื่อนไขทางการแพทย์เฉียบพลันหรือในกรณีที่จำเป็นต้องรักษา / วินิจฉัยด้วยตนเอง

เว็บไซต์ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริการแทนที่บริการของแพทย์ประจำตัวหรือโรงพยาบาล

ควรใช้ข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ในเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความตระหนักของตัวเลือกที่มีให้คุณ ข้อมูลนี้ไม่น่าจะเหมาะสมหรือเพียงพอในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งต้องการการตรวจร่างกายและการแทรกแซง

ข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ในเว็บไซต์ของเรานั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้กับเว็บไซต์ของเราและแพทย์ที่คุณโต้ตอบด้วย เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนที่คุณให้ซึ่งจะส่งผลต่อคำแนะนำของแพทย์จากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจข้อมูลใดที่ให้ไว้แก่คุณบนเว็บไซต์

คุณอาจได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ที่คุณติดต่อด้วยบนเว็บไซต์ เราอาจขอให้คุณใช้พันธมิตรร้านขายยาเพื่อจัดส่งหรือจ่ายยาตามใบสั่งยา แพทย์จะใช้ความพยายามที่มากที่สุด ตามประวัติทางการแพทย์ที่คุณได้ให้และอาการที่คุณอธิบายเพื่อกำหนดยาที่เหมาะสมกับสภาพอาการของคุณ ไม่ว่าในกรณีใดเราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับยาที่คุณถูกสั่งไว้หรือยาที่คุณได้รับนั้นตรงกับที่แพทย์สั่งไว้ นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกรหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาที่คุณได้ถูกสั่งมา

แพทย์ในเว็บไซต์อาจออกใบสั่งยาต่อเมื่ออยู่ในดุลยพินิจอย่างมืออาชีพของพวกเขา ซึ่งเราไม่รับผิดชอบใดๆ มันเป็นประโยชน์สูงสุดของคุณที่จะได้รับยาตามแนวทางที่บังคับใช้ตามกฎหมายนั้น ๆ

ยาบางประเภทไม่เหมาะสำหรับการสั่งยาออนไลน์ อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อยาที่ถูกสั่งในเว็บไซต์

โดยการยอมรับให้พันธมิตรร้านขายยาที่จ่ายยาตามใบสั่งยาของคุณ คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางการแพทย์กับพันธมิตรร้านขายยาเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบตัวตนของคุณในการรับยาของคุณ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณรับทราบว่าคุณและร้านขายยาเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเตรียมการรับยาและชำระค่ายาและการจัดส่งดังกล่าว (ในกรณีที่ใช้บริการจัดส่ง) ตามเงื่อนไขที่คุณยอมรับกับร้านขายยาที่จ่ายยา คุณไม่มีภาระผูกพันในการซื้อยาตามที่กำหนด

คุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งยาที่ให้ไว้กับคุณ รวมถึงในแนวทาง เวลา และปริมาณ คุณจะต้องรายงานผลข้างเคียงต่าง ๆ จากยาที่สั่งแก่แพทย์ทันที คุณจะดูแลสิ่งใดก็ตามที่คุณได้ถูกจ่ายให้และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงยาที่ถูกจ่ายให้ คุณจะไม่ใช้ยาใด ๆ หลังจากวันหมดอายุ

เว็บไซต์สามารถให้การอ้างอิงต่อแพทย์ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

3b. การชำระเงิน

เราใช้หน่วยประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามเพื่อจัดการการชำระเงินที่ปลอดภัยสำหรับบริการแอพโฮสต์โดยผู้ให้บริการแอปโฮสต์และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ประมานผลการชำระเงินบุคคลที่สามดังกล่าว

บริการของ MyDoc อาจต้องเรียกการชำระเงินจากคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายหรือแผนประกันของคุณ คุณสามารถซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์โดยตรงจากเราหรือผ่านผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม เมื่อคุณซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ (แต่ละรายการ“ ธุรกรรม”) คุณอาจต้องให้ข้อมูลการชำระเงินแก่เราหรือผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามและข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่จำเป็นในการทำธุรกรรมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุของบัตรเครดิต และที่อยู่ของคุณสำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง (ข้อมูลเช่น “ข้อมูลการชำระเงิน”) คุณควรทราบว่าธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์นั้นต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามและผู้ออกบัตรของคุณและเราจะไม่รับผิดชอบหากผู้ออกบัตรของคุณปฏิเสธที่จะอนุมัติการชำระเงินด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะใช้วิธีการชำระเงินทั้งหมดที่แสดงโดยข้อมูลการชำระเงินต่าง ๆ

จำนวนเงินที่ต้องชำระและชำระโดยคุณสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบริการจะถูกแสดงให้คุณก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ หากคุณเลือกที่จะเริ่มต้นธุรกรรมคุณอนุญาตให้เราให้ข้อมูลการชำระเงินแก่ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามเพื่อทำธุรกรรมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์และยอมรับ (a) ที่จะชำระค่าธรรมเนียมและภาษี (ถ้ามี); (b) ที่ MyDoc อาจเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของคุณหรือบัญชีการประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บัญชีของคุณในแอพสโตร์หรือแพลตฟอร์มการจ่าย (เช่น Apple App Store หรือ Google Play) ที่แอพพร้อมให้บริการ (แต่ละ“ ผู้ให้บริการแอป”) เพื่อการตรวจสอบ การอนุมัติล่วงหน้า และการชำระเงิน และ©เพื่อรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู้ให้บริการแอพของคุณ ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ อาจเรียกเก็บจากคุณรวมถึงภาษีหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจมีผลกับคำสั่งซื้อของคุณ

คุณจะได้รับใบเสร็จการชำระเงินเมื่อชำระเงิน คำสั่งซื้อของคุณไม่มีผลผูกพันกับ MyDoc จนกว่า MyDoc จะได้รับการยอมรับและยืนยัน การชำระเงินทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถถ่ายโอนได้ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณมีข้อกังวลหรือคัดค้านใด ๆ เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน คุณตกลงที่จะเจรจากับเราก่อนและคุณตกลงที่จะไม่ยกเลิกหรือปฏิเสธค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยตรงกับ MyDoc แล้ว
MyDoc ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณในบางสถานการณ์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้:- (i) หากบัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ หากเราสงสัยว่าคำขอหรือคำสั่งนั้นเป็นการหลอกลวงหรือ (ii) ใน สถานการณ์อื่น ๆ MyDoc เห็นสมควรในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

MyDoc ยังสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ คุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนทำธุรกรรมของคุณ (ข้อมูลดังกล่าวรวมอยู่ในคำจำกัดความของข้อมูลการชำระเงิน) MyDoc จะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณหรือคืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับคำสั่งซื้อที่เราไม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิก

4. ใบอนุญาต จำกัด

เนื้อหาต้นฉบับที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ (“ เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ เนื้อหาที่สร้างและเป็นของเรา เนื้อหาดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพถ่าย รูปภาพ ภาพประกอบ ข้อความคลิปวิดีโอ คลิปเสียง การออกแบบโลโก้ เครื่องหมายการค้า ชุดการค้าและวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาของเว็บไซต์นี้ คุณได้รับใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดเพื่อใช้เนื้อหา แต่เฉพาะในขณะที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ ชื่อและเครื่องหมาย MyDoc Pte. Ltd. Ltd, MyDoc, My-doc, โลโก้ MyDoc และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ MyDoc ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ MyDoc Pte. Ltd. สงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาทั้งหมด ทุกอย่างนอกเหนือจากขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดในการตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา ห้ามทำซ้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัดแปลง ปรับใช้ เผยแพร่ หรือแสดงการใช้เนื้อหาใด ๆ ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด การใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเราเป็น metatags บนเว็บไซต์อื่น ๆ ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน คุณไม่สามารถแสดงเว็บไซต์นี้ในเฟรม (หรือเนื้อหาใด ๆ ผ่านลิงค์ในบรรทัด) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา สำหรับกรณีที่ไม่มีข้อสงสัย ทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเราหรือของพันธมิตรหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

a) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมี รูปภาพ เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา รายชื่อ บล็อก ข้อมูล ข้อความ เพลง เสียง วิดีโอ กราฟิก ซอฟต์แวร์เว็บคาสต์ พอดคาสต์ การออกอากาศ ข้อความ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ (“ เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) ) ให้สิทธิ์แก่ MyDoc Pte. Ltd. จำกัด สำหรับใช้บนเว็บไซต์ เนื้อหาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดในการตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา ห้ามทำซ้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัดแปลง ปรับใช้ เผยแพร่ หรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้าและชื่อบุคคลที่สาม เครื่องหมายการค้าและชื่อดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์และลิงค์อื่น ๆ ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้เผยแพร่อื่นนอกเหนือจาก MyDoc Pte จำกัด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่จัดจำหน่ายโดย MyDoc แต่เป็นของบุคคลที่สาม (“ ไฮเปอร์ลิงก์) ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงและความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MyDoc Pte และอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของตนเอง เรายังไม่ได้พัฒนาหรือตรวจสอบเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวและคุณตกลงที่จะไม่ให้รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว ไฮเปอร์ลิงค์ไม่ควรถือเป็นการบอกเป็นนัยว่า MyDoc Pte จำกัด ในทางใดก็ตาม รับรอง พลักดัน หรือสนับสนุนเนื้อหาผู้ประกอบการหรือเจ้าของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว คุณเข้าใจว่าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไวรัสที่เป็นอันตรายหรือส่วนประกอบที่ปิดใช้งานหรือเป็นอันตราย หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเราคุณต้องยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว คุณรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงรวมถึงสิ่งที่เกิดจากการกระทำที่เป็นอันตรายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมรหัสอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ การเลือกลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่มีให้ในเว็บไซต์ของเราหรืออันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะเป็นไปตามคำอธิบายหรือดำเนินการหรือทำงานตามที่ต้องการ ไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากไวรัส เวิร์ม โทรจันหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือทำให้ใช้งานไม่ได้ เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับรองและขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของ คุณภาพความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการทำงาน ความสมบูรณ์ ความตรงต่อเวลา หรือความพร้อมใช้งานต่อเนื่องของเนื้อหาใด ๆ ไม่มีการรับประกันว่าลิงก์จะนำคุณไปสู่เว็บไซต์บุคคลที่สามที่ประสบความสำเร็จว่าเว็บไซต์ดังกล่าวยังคงมีอยู่สำหรับการดูหรือคุณไม่ได้ถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม

ส่วนนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้หากเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

6. ข้อจำกัดความรับผิด

เราไม่ยอมรับความรับผิดสำหรับการกระทำใด ๆ หรือการขาดตกบกพร่องที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์นี้หรือการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความเสียหายพิเศษใด ๆ รวมถึงผลกำไรที่สูญเสียใด ๆ แม้ว่าคุณจะได้แจ้งให้เราทราบแล้วเกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าวหรือความเสียหายใด ๆ จากบุคคลที่สามใดๆ

7. ความเป็นส่วนตัว

a) โดยทั่วไป

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้กับเราและจากไฟล์คุกกี้ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์ภายในหรือเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อเสนอหรือโปรโมชั่นที่เราเป็นผู้สนับสนุนภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรา เราจะไม่ให้ข้อมูลใด ๆ อย่างจงใจ (ยกเว้นในรูปแบบของสถิติรวมที่ไม่เชื่อมโยงคุณหรือข้อมูลประจำตัวของคุณกับข้อมูลเฉพาะใด ๆ และไม่ระบุว่าคุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้) ให้กับบุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากคุณ หรือถูกบังคับให้ทำตามคำสั่งศาลหรือจำเป็นต้องทำตามกฎหมายท้องถิ่น คุณตกลงที่จะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมรายอื่นโดยไม่เผยแพร่หรือเก็บที่อยู่อีเมลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้

b) นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของคุณรวมไปถึงการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ในความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีความสำคัญกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโปรดดูที่หน้านี้

8. การปลอมแปลงอีเมลสแปมอันไม่พึงประสงค์

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ คุณไม่สามารถส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังเว็บไซต์นี้หรือใครก็ตามที่มีที่อยู่อีเมลรวมถึงชื่อโดเมนที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนของเราเป็นที่อยู่อีเมลส่งคืนนามแฝงสำหรับการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งจากที่อื่นหรือผ่านบริการอื่น คุณไม่อาจหลอกว่าเป็นคนอื่นหรือปลอมแปลงตัวตนของพวกเขาเมื่อใช้เว็บไซต์นี้

ส่วนนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้หากเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

9. การละเมิดการชดใช้ค่าเสียหาย

สิทธิ์การเข้าถึงของคุณนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานคุณยอมรับว่าเราอาจปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ คุณยอมรับที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายแก่เราและทำให้เราไม่เป็นอันตรายต่อการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจถูกกล่าวหากับเราและการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแบบสมบูรณ์ ไม่มีการรับรอง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณและแทนที่การแสดงหรือข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะควบคุมความขัดแย้งใด ๆ และเงื่อนไขการใช้งาน) สิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนั้นสงวนไว้โดยเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอาจไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วนที่ 11

11. การยกเลิก การแก้ไข

a) โดยทั่วไป

พนักงานของเราไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสามารถแก้ไขได้เพียง (1) โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเราในข้อตกลงรับรองที่ลงนามโดยเราหรือ (2) ตามที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วนย่อย (b) .

b) การแก้ไขเป็นระยะ

คุณยอมรับว่าเราอาจแก้ไขข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้รับการกำหนดเงื่อนไขอย่างต่อเนื่องตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน เราจะโพสต์ประกาศในหน้านี้เป็นเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน คุณตกลงที่จะตรวจสอบหน้านี้อย่างน้อยทุก ๆ สามสิบ (30) วัน

เราอาจปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราวและอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและบริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือเพื่อดำเนินการปรับปรุงและปรับปรุงทางเทคนิคเล็กน้อย เราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบก่อน

12. เขตอำนาจศาลการระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อพิพาทข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาททุกรูปแบบเว้นแต่คุณและเรา (“ คู่สัญญา”) ได้พยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแก้ไขเหมือนกันผ่านการไกล่เกลี่ยตามกฎการไกล่เกลี่ยของศูนย์การไกล่เกลี่ยสิงคโปร์ ภาคีที่ได้รับการแจ้งการไกล่เกลี่ยจากภาคีอีกฝ่ายจะต้องยินยอมและมีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ คุณตกลงที่จะส่งเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลสิงคโปร์เพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

13. การก่อสร้าง

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ก็จะถือว่ามีการแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ควรตีความให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีผลต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานให้มากที่สุด

คำถาม การร้องเรียน และการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติของเรา สิทธิ์ของคุณภายใต้คำแถลงนี้ และการติดต่อกับ MyDoc ของคุณ ส่งอีเมลไปที่ support@my-doc.com หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง:

Data Protection Officer
MyDoc Pte Ltd
137 Market St, #02-01,
Singapore 048943

Dated: 14 September 2019