CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

The Privacy Policy was updated on 14 September 2019. Please review to note the changes.

Chúng tôi, MyDoc Pte. Ltd., các công ty con, chi nhánh và các pháp nhân được kiểm soát bởi MyDoc Pte. Ltd (“MyDoc”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”), xin chào mừng những người truy cập và / hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi và đăng ký (“bạn”, “của bạn”) dịch vụ của chúng tôi (bao gồm tất cả các hình thức truy cập – trang web, ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp bởi ứng dụng MyDoc, v.v.) (“Nền tảng”). Chúng tôi yêu cầu bạn xem xét Chính sách bảo mậtnày, nhằm tạo ra thỏa thuận ràng buộc chi phối việc bạn sử dụng Dữ liệu cá nhân (“Chính sách quyền bảo mật”). Việc bạn sử dụng Trang web dưới bất kỳ hình thức nào sẽ cấu thành sự đồng ý với Chính sách bảo mật này.

Mục đích

Là một phần trong cam kết hành động chính trực và tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng, cổ đông, đối tác, nhà cung cấp và các cá nhân khác – những người đã tin tưởng cung cấp thông tin cho chúng tôi. “Dữ liệu cá nhân” bao gồm bất kỳ thông tin nào xác định hoặc định vị một cá nhân hoặc có khả năng xác định hoặc định vị một cá nhân . Để trở thành một đối tác kinh doanh đáng tin cậy, MyDoc không ngừng cố gắng bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo luật và quy định hiện hành cũng như tiêu chuẩn ngành. Vì mục đích đó, chính sách này hướng dẫn cách MyDoc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chuyển và bảo mật Dữ liệu cá nhân.

MyDoc giải quyết tính phức tạp và nhu cầu quan trọng của môi trường chăm sóc sức khỏe hiện nay bằng cách cung cấp công cụ quản lý dữ liệu sức khỏe (“HDM”) cho các nhà cung cấp dịch vụ và cung cấp hồ sơ sức khỏe cá nhân (“PHR”) cho các bệnh nhân. MyDoc được thiết kế riêng để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi và MyDoc thu thập Dữ liệu cá nhân cho các mục đích liên quan đến kinh doanh, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, phát triển, bán và triển khai HDM, PHR và các các sản phẩm và dịch vụ về y tế và sức khỏe, cung cấp hỗ trợ liên quan, mở tài khoản của bạn, giao tiếp với bạn, thực hiện các yêu cầu của bạn, lưu trữ trang web của chúng tôi, chạy các ứng dụng web và di động của chúng tôi, xác thực các lượt truy cập của bạn, cung cấp nội dung được cá nhân hóa, theo dõi việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tiến hành phân tích để quảng bá hoặc cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi, thực hiện các cuộc khảo sát hoặc thăm dò ý kiến, lấy giấy chứng nhận, xử lý và cung cấp kết quả thử nghiệm của bạn, thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển, có thể bao gồm, chẳng hạn như tiến hành phân tích dữ liệu và nghiên cứu để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có, và thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng. Các dịch vụ liên quan đến kinh doanh này, chẳng hạn như khảo sát và thăm dò ý kiến, có thể không được áp dụng nếu truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

HDM và PHR của MyDoc được phát triển để có hiệu suất cao nhất. Chúng tôi sử dụng các trung tâm dữ liệu đẳng cấp thế giới được trang bị công nghệ hiện đại để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn. MyDoc có nhiều biện pháp bảo mật để giúp bảo vệ khỏi bị mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin trong hệ thống. Các biện pháp này bao gồm mã hóa thông tin liên lạc bằng hệ thống Tầng Socket bảo mật (SSL) và sử dụng hệ thống nhắn tin an toàn khi bạn truyền thông tin cá nhân hoặc yêu cầu đến nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc bệnh nhân của mình thông qua Trang web của chúng tôi. Nếu bạn là người dùng Trang web của chúng tôi, ngoài Chính sách bảo mật này, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn ký một thỏa thuận người dùng hoặc cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, giải thích cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe, và chúng tôi có thể có chính sách bảo mật bổ sung cho người dùng các dịch vụ này. Nếu các thỏa thuận người dùng và / hoặc các chính sách quyền riêng tư bổ sung được đồng ý, chúng sẽ được ưu tiên áp dụng hơn chính sách này. Bạn có thể tìm thấy thỏa thuận người dùng cho cổng thông tin bác sĩ và cổng thông tin bệnh nhân của chúng tôi tại đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng các dịch vụ này.

Sửa đổi, Thay đổi và Cập nhật

MyDoc có thể sửa đổi và cập nhật Chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ đọc lại Chính sách bảo mật này để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách của chúng tôi mà có thể ảnh hưởng đến bạn không.

Diễn đàn người dùng

Chúng tôi có thể cung cấp các diễn đàn để trao đổi thông tin giữa những người dùng của chúng tôi. Bạn đồng ý chịu mọi trách nhiệm về việc bạn sử dụng các diễn đàn đó. Đặc biệt, bạn hiểu rằng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, tính bảo mật hoặc an toàn của thông tin được cung cấp thông qua việc sử dụng các diễn đàn của chúng tôi. Bạn nên hiểu rằng bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ thông qua các diễn đàn người dùng của chúng tôi sẽ có thể được công khai Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn đưa ra trong diễn đàn người dùng sẽ trở thành tài sản độc quyền của MyDoc.

Dữ liệu người truy cập

MyDoc giữ quyền thu thập thông tin về việc sử dụng, chẳng hạn như số lượt truy cập, nguồn khách truy cập và hoạt động của khách truy cập. Dữ liệu này được thu thập nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể, bao gồm hỗ trợ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ bổ sung có thể thu hút người dùng và đối tác của chúng tôi.

Các dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba cho mục đích phân tích, đặc biệt là để cải thiện chất lượng dịch vụ, tính năng và tiêu chuẩn. Chúng tôi sử dụng nền tảng phân tích dữ liệu của bên thứ ba để cải thiện dịch vụ MyDoc theo nhiều cách khác nhau. Một ví dụ về trường hợp này là: Mixpanel: Chúng tôi sử dụng Mixpanel làm công cụ phân tích chính để hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng dịch vụ MyDoc và chúng tôi sử dụng Mixpanel People để liên hệ với bạn về việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể đọc Chính sách quyền riêng tư của MixPanel và chọn không tham gia. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin với các dịch vụ của bên thứ ba. Để tiếp tục cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi hoặc các đối tác là bên thứ ba đã ký hợp đồng của chúng tôi có thể liên hệ với bạn để nhận phản hồi về các dịch vụ hiện tại của chúng tôi cũng như thu hút phản hồi về cách chúng tôi có thể cải thiện chúng.

Bảo vệ mật khẩu

Việc truy cập vào các sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai và bạn cần cập nhật thông tin đăng nhập của mình một cách thường xuyên. Hãy thực hiện bảo mật cá nhân tối đa trong cách thức bạn xử lý mật khẩu của mình. MyDoc sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu bằng một cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu hoặc một email không được yêu cầu bởi bạn.

Emails

Ngoài mục đích để chúng tôi hoặc các đối tác là bên thứ ba đã ký hợp đồng của chúng tôi liên lạc với bạn hoặc thay mặt bạn liên lạc, địa chỉ email của bạn không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Email của bạn cũng có thể được sử dụng khi quên mật khẩu hoặc thông tin tài khoản người dùng, và trong tương lai, nó có thể được sử dụng như một công cụ để nhắn tin. Trừ khi bạn đã chọn không tham gia, chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo và tiếp thị. Đối với việc sử dụng địa chỉ email của người dùng Hồng Kông và Ma Cao để gửi tài liệu quảng cáo và tiếp thị, vui lòng xem mục “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Tiếp thị Trực tiếp” bên dưới. MyDoc không bao giờ chia sẻ địa chỉ email của bạn với các công ty bên ngoài, trừ khi chúng tôi đã ký hợp đồng rõ ràng với họ để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi. Ngoài ra, người dùng có thể thu hồi quyền truy cập email của họ bất kỳ lúc nào để chọn không nhận bất kỳ thông tin nào trong tương lai. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi tại: support@my-doc.com.

Việc sử dụng email của bạn để gửi các tài liệu quảng cáo và tiếp thị có thể không được áp dụng nếu chỉ truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

Bảng câu hỏi khảo sát và phiếu thăm dò ý kiến

MyDoc có thể yêu cầu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát sử dụng, bảng câu hỏi hoặc thăm dò ý kiến, để tạo điều kiện phản hồi và thông tin đầu vào từ người dùng của chúng tôi. Khi bạn trả lời các cuộc khảo sát, bảng câu hỏi hoặc thăm dò ý kiến liên quan đến trang web của chúng tôi, thông tin này được sử dụng cho mục đích thống kê và để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Phần này có thể không áp dụng được nếu chỉ truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

Tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ

Chúng tôi có thể đặt các quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba trên giao diện của các dịch vụ của chúng tôi để bạn thấy được khi sử dụng các dịch vụ. Trừ khi bạn đã chọn không tham gia, chúng tôi cũng có thể gửi tài liệu tiếp thị qua email cho bạn. Đối với việc sử dụng địa chỉ email của người dùng Hồng Kông và Ma Cao để gửi tài liệu quảng cáo và tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Tiếp thị Trực tiếp” bên dưới. Chúng tôi có thể nhận thù lao từ nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này cho việc đưa ra quảng cáo. Chúng tôi có thể sử dụng các quy trình vi tính hóa để điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp với bạn hoặc để bạn sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, ngoại trừ như được mô tả ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ, cho bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ thông tin nào nhận dạng bạn để cho phép bên thứ ba tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho bạn.

Việc sắp xếp quảng cáo và sử dụng email của bạn để gửi tài liệu tiếp thị có thể không được áp dụng nếu chỉ truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

Cookie Internet

Mỗi lần bạn truy cập các dịch vụ của chúng tôi, MyDoc thu thập thông tin hạn chế mà trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn cung cấp bất cứ khi nào bạn truy cập bất kỳ trang web nào hoặc truy cập trực tuyến dịch vụ của bên thứ ba. Ngoài ra, MyDoc có thể đặt “cookie” internet trên ổ cứng máy tính của những người truy cập vào Trang web này. Thông tin chúng tôi có được từ cookie giúp chúng tôi điều chỉnh trang web của mình để hữu ích và hiệu quả hơn cho người truy cập. Cookie bao gồm một số nhận dạng duy nhất không chứa thông tin về bạn hoặc lịch sử sức khỏe của bạn. Chúng tôi sử dụng hai loại cookie, cookie “phiên” và cookie “liên tục”. Cookie phiên là tạm thời và hết hạn sau khi bạn kết thúc phiên và đóng trình duyệt web của mình. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để giúp tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và duy trì trạng thái đăng nhập của bạn khi bạn điều hướng qua các tính năng. Các cookie liên tục vẫn còn trong ổ cứng của bạn sau khi bạn thoát khỏi trang web của chúng tôi, cho đến khi bạn xóa chúng hoặc chúng hết hạn. Cookie liên tục sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn.

Phần này không áp dụng nếu chỉ truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

Trang web này cung cấp liên kết đến các trang web do bên thứ ba điều hành. MyDoc không có quyền kiểm soát nội dung của các trang web được liên kết như vậy và không chịu trách nhiệm về nội dung đó hoặc hiệu lực của việc bạn truy cập vào một trang web thông qua một liên kết trên trang web của chúng tôi. Bạn phải giả định rằng bất kỳ thông tin nào không mang biểu tượng MyDoc đều do bên thứ ba vận hành và bạn phải đọc thông báo về quyền riêng tư của trang web trước khi sử dụng.

Phần này không áp dụng nếu chỉ truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

Giới hạn độ tuổi

Chúng tôi không có ý định chấp nhận bất kỳ thông tin nào từ các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, vui lòng rời khỏi trang web này ngay lập tức. Cha mẹ được khuyến khích theo dõi và giám sát hoạt động trực tuyến của con cái họ.

Sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin sức khỏe về bạn và lưu trữ trong hồ sơ sức khỏe cá nhân. Hồ sơ sức khỏe được tạo lập là tài sản của MyDoc, mặc dù thông tin sức khỏe trong đó là tài sản của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi. Đối với điều này, chúng tôi tiết lộ thông tin sức khỏe cho nhân viên của chúng tôi và những người khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc mà bạn cần. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:

 • Để cung cấp cho bạn thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của bạn với các bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những người sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua chúng tôi.
 • Theo yêu cầu vận hành của MyDoc, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe về bạn để xem xét và cải thiện chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc để nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi.
 • Cung cấp thông tin cho bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe khác mà bạn có thể quan tâm. Thông tin bổ sung này sẽ không còn được cung cấp nếu bạn đã chọn không nhận thông tin đó. Để biết chính sách của chúng tôi về việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khuyến mại hoặc tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Tiếp thị Trực tiếp” bên dưới.
 • Thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Trang web, dịch vụ hoặc hàng hóa và sản phẩm của chúng tôi.
 • Liên hệ và nhắc nhở bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã chọn từ chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi.
 • Khi cần đánh giá y tế, dịch vụ pháp lý và kiểm toán, bao gồm cả các chương trình tuân thủ và phát hiện gian lận và lạm dụng cũng như lập kế hoạch và quản lý kinh doanh.
 • Là một phần của công tác nghiên cứu hoặc khai thác dữ liệu với mục đích thu được các chỉ số hoặc thông tin chi tiết hoặc các phát hiện khác có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo hoặc xuất bản theo một số cách khác. Tất cả dữ liệu được sử dụng cho mục đích quảng cáo hoặc xuất bản theo bất kỳ cách nào sẽ được tổng hợp và ẩn danh.
 • MyDoc, giống như nhiều doanh nghiệp, có lúc thuê các công ty khác thực hiện một số chức năng liên quan đến kinh doanh, chẳng hạn như xử lý thanh toán. Khi chúng tôi thuê một công ty khác thực hiện một chức năng có tính chất này, chúng tôi chỉ cung cấp cho họ thông tin mà họ cần để thực hiện chức năng cụ thể của mình.

Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

 • Các bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua Trang web của chúng tôi.
 • (Các) công ty bảo hiểm của bạn đã giới thiệu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và có thể yêu cầu bằng chứng về các dịch vụ được cung cấp và / hoặc báo cáo y tế trước khi thanh toán cho MyDoc; hoặc nếu họ được yêu cầu cho phép dịch vụ hoặc giới thiệu.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đã cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc bác sĩ của bạn (ví dụ: dịch vụ chụp x-quang hoặc dịch vụ xét nghiệm trong phòng thí nghiệm) để lấy kết quả xét nghiệm hoặc cho mục đích xuất hóa đơn.
 • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các cộng sự của chúng tôi cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc thực hiện các dịch vụ hành chính cho chúng tôi. MyDoc ký thỏa thuận với từng đối tác kinh doanh này để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này bảo vệ tính bảo mật và an toàn của tất cả thông tin được mở rộng cho họ.
 • Các công ty khác giúp thu thập thông tin của bạn hoặc giao tiếp với bạn, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu và các công ty cung cấp dịch vụ xếp hạng, nhằm mục đích khai thác dữ liệu và thu thập các thông tin chi tiết khác và để nâng cao các dịch vụ được cung cấp trong MyDoc.
 • Chính phủ hoặc các cơ quan quản lý mà MyDoc bắt buộc phải tiết lộ theo nghĩa vụ pháp lý và / hoặc quy định tại khu vực tài phán áp dụng cho MyDoc.
 • Nhà cung cấp tạo các ghi chú lâm sàng (nếu có). Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ các ghi chú lâm sàng của bạn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của bạn ngoại trừ những trường hợp sau: Sử dụng bởi người tạo ra các ghi chú để điều trị cho bạn, để đào tạo nhân viên, sinh viên và các học viên khác của chúng tôi, để tự biện hộ nếu bạn kiện chúng tôi hoặc mang theo một số thủ tục pháp lý khác, nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cho bạn hoặc cho một cơ quan khác hoặc vì một số lý do khác, để đáp ứng các hoạt động giám sát sức khỏe liên quan đến bác sĩ của bạn, để ngăn chặn một mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra đối với sức khỏe hoặc sự an toàn, hoặc cho nhân viên điều tra hoặc giám định y khoa sau khi tử vong. Trong phạm vi bạn thu hồi giấy phép sử dụng hoặc tiết lộ các ghi chú lâm sàng của mình, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng hoặc tiết lộ các ghi chú này, trừ khi một trong các mục trên được áp dụng.

Việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ trực tiếp về bất kỳ thông báo nào ở trên có thể không được áp dụng nếu chỉ truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Khi vận hành Trang web của chúng tôi, có thể cần chuyển dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn đến các địa điểm bên ngoài Singapore, Hồng Kông và Ma Cao để xử lý và lưu trữ. Bằng cách cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo thực hiện tất cả các bước hợp lý nhằm đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn. MyDoc bảo vệ Dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, lạm dụng hoặc truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu cá nhân, bất kể hình thức nào, với các quy trình bảo mật phù hợp với độ nhạy cảm của dữ liệu. Thật không may là, việc gửi thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và đôi khi thông tin đó có thể bị chặn. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu mà bạn chọn gửi cho chúng tôi dưới dạng điện tử. Việc gửi thông tin như vậy hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để xử lý các khoản thanh toán cho chúng tôi. Liên quan đến việc xử lý các khoản thanh toán này, chúng tôi không lưu giữ thông tin tài chính như số thẻ tín dụng. Thay vào đó, tất cả thông tin này được cung cấp trực tiếp cho đơn vị xử lý bên thứ ba của chúng tôi, Stripe, nơi mà việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của họ, có thể xem tại https://stripe.com/us/privacy.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào khác ngoài việc tuân theo Chính sách bảo mật này và trong các trường hợp được nêu chi tiết dưới đây: Trong trường hợp chúng tôi bán bất kỳ hoặc tất cả hoạt động kinh doanh của mình cho người mua. Trong trường hợp chúng tôi được pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Để chống gian lận và giảm nguy cơ gian lận. Các trường hợp khác được thảo luận trong chính sách này.

Sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp

Đối với người dùng bên ngoài Hồng Kông và Ma Cao, “Chi tiết Cá nhân” có nghĩa là Dữ liệu cá nhân của bạn.

Đối với người dùng Hồng Kông và Ma Cao, “Chi tiết Cá nhân” có nghĩa là tên và thông tin liên hệ của bạn.

Cũng như cho các mục đích nêu trên, MyDoc dự định sử dụng Chi tiết Cá nhân của bạn cho các mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị bao gồm gửi cho bạn tài liệu quảng cáo và thực hiện tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, lời khuyên và các chủ đề sau: điều trị y tế / sức khỏe; thuốc; giáo dục; đào tạo; chương trình phần thưởng / khách hàng thân thiết / đặc quyền; phòng tập thể dục; sự kiện thể thao và các sự kiện đặc biệt; dụng cụ thể dục thể thao; đồ ăn và đồ uống; thực phẩm chức năng; spa và các hoạt động thư giãn tương tự và các dịch vụ giải trí khác; dịch vụ viễn thông và di động; Internet; các sản phẩm và dịch vụ bán lẻ / tiêu dùng khác; sức khỏe và các mục đích từ thiện / phi lợi nhuận; dịch vụ khách sạn; bảo hiểm; (“Danh mục tiếp thị”).

Với mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi có thể cung cấp Chi tiết Cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp (và đại lý của họ) (cho dù bên trong hoặc bên ngoài MyDoc) của bất kỳ Danh mục tiếp thị nào được mô tả ở trên để họ có thể liên hệ với bạn và / hoặc gửi cho bạn tài liệu quảng cáo và thực hiện tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp (các tài liệu này có thể được gửi cho bạn qua đường bưu điện, email hoặc các phương tiện khác). Chúng tôi có thể cung cấp Chi tiết Cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp (dù bên trong hay bên ngoài MyDoc) của bất kỳ Danh mục tiếp thị nào để đạt được lợi ích.

Đối với người dùng bên ngoài Hồng Kông và Ma Cao, trừ khi bạn chọn không tham gia, theo đây bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên và / hoặc cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho những người thụ nhượng nêu trên và chúng tôi có thể sử dụng và / hoặc cung cấp Chi tiết Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Chỉ đối với người dùng Hồng Kông và Ma Cao, trước khi sử dụng Chi tiết Cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên và / hoặc cung cấp Chi tiết Cá nhân của bạn cho người thụ nhượng nêu trên, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý có thể kiểm tra của bạn và chỉ sau khi có được sự đồng ý có thể kiểm tra được đó, chúng tôi mới sử dụng và / hoặc cung cấp Chi tiết Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Trong tương lai, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba bởi MyDoc về Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp và sau đó MyDoc sẽ ngừng sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi thư tới địa chỉ trong phần “Câu hỏi, Khiếu nại và Liên hệ” hoặc gửi email cho chúng tôi. Mọi yêu cầu như vậy phải nêu rõ các chi tiết về Thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu được thực hiện.

Phần này có thể không áp dụng được nếu truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

Đôi khi, chúng tôi bao gồm các liên kết đến các bên thứ ba trên Trang web này. Khi chúng tôi cung cấp một liên kết, điều đó không có nghĩa là chúng tôi xác nhận hoặc chấp thuận chính sách của trang web đó đối với quyền riêng tư của khách truy cập. Bạn cần xem lại chính sách quyền riêng tư của họ trước khi gửi cho họ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào.

Phần này không áp dụng nếu chỉ truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này, MyDoc sẽ không sử dụng thông tin cá nhân và / hoặc thông tin sức khỏe nhận dạng bạn mà không có sự cho phép bằng văn bản của bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân là chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy cho mục đích sử dụng. Nếu bạn cho phép MyDoc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin sức khỏe của bạn cho mục đích khác, bạn có thể thu hồi ủy quyền bằng văn bản bất kỳ lúc nào. Bạn có quyền truy cập Dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách yêu cầu bằng văn bản. Vì MyDoc phải chịu chi phí trong việc khôi phục Dữ liệu cá nhân, MyDoc có quyền tính một khoản phí danh nghĩa cho việc khôi phục Dữ liệu cá nhân được yêu cầu. Bạn có quyền yêu cầu MyDoc sửa đổi thông tin cá nhân và / hoặc thông tin sức khỏe của bạn mà bạn cho là không đầy đủ hoặc không chính xác. Bạn phải yêu cầu sửa đổi bằng văn bản. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu nếu chúng tôi không có thông tin hoặc không tạo ra thông tin.

Câu hỏi, Khiếu nại và Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này, các chính sách và thông lệ của chúng tôi, quyền của bạn theo tuyên bố này, giao dịch của bạn với MyDoc hoặc yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi email tới support@my-doc.com hoặc qua thư đến địa chỉ bên dưới:

Data Protection Officer
MyDoc Pte Ltd
137 Market St, #02-01,
Singapore 048943

Dated: 14 September 2019